Privātuma politika

SIA “PHLEBOART” privātuma politika

Šajā privātuma politikā ir aprakstīta kārtība, kādā SIA “PHLEBOART”, turpmāk tekstā Dr.Kadiša Vēnu klīnika, apstrādā personas datus. Šī Politika ir piemērojama, ja Klients izmanto, ir izmantojis vai ir izteicis vēlēšanos izmantot Dr.Kadiša Vēnu klīnika sniegtos pakalpojumus, vai ir citā veidā saistīts ar Dr.Kadiša Vēnu klīnika sniegtajiem pakalpojumiem.

Datu pārzinis

SIA “PHLEBOART”, vienotais reģ. Nr. 40103305329, Rīga, Zeltiņu iela 22 - 2, LV-1035, faktiskā pakalpojumu sniegšanas adrese: Rīga, Raiskuma iela 1, LV-1006.
Lai sazinātos par Privātuma politiku vai izmantotu kādas no individuālajām tiesībām, aicinām rakstīt uz e-pasta adresi: info@drkadiss.lv

Kad un kādā veidā tiek vākti Jūsu personas dati

- Reģistrācijai Dr.Kadiša Vēnu klīnika;
- Medicīnisko pārbaužu, analīžu laikā, veicot procedūru, operāciju vai pēcoperācijas kontroli;
- Veselības apdrošināšanas polišu izmantošanas gadījumā
- Iegūstot datus no smartmedical.lv (Nacionālās veselības dienesta pārziņā esoša tiešsaistes vietne)

Kādus datus mēs vācam

- Vārds, uzvārds, personas kods
- Kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasta adrese)
- Dzimums un vecums
- Analīžu un izmeklējumu vēsture (ja tāda pieejama)
- Informācija par veselības apdrošināšanas polisi
- Veiktie norēķini klīnikā

Personas datu izmantošana tiek veikta

- Personas identificēšanai
- Veicot pierakstu uz pakalpojumu vai procedūru, atgādinot par pierakstu vai procedūru, kā arī sniedzot informāciju veselības apdrošinātājam.
- Pakalpojumu nodrošināšanai (izmeklējumi, analīzes, procedūras un pēcoperāciju kontroles)
- Slimības vēstures uzglabāšanai pēc LR likumdošanā norādītajām prasībām

Piemērojamie tiesību akti

- Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis).
- Ārstniecības likums
- Reklāmas likums

Personas datu izpaušana notiek

- Dr.Kadiša Vēnu klīnikas darbinieku starpā, kuri iesaistīti reģistrācijas un ārstniecības procesā
- Laboratorijās, kuras veic analīzes
- Apdrošināšanas sabiedrībās
- Veselības inspekcijā (pēc pieprasījuma)
- Personas pilnvarotajām personām (tikai pēc pilnvaras uzrādīšanas)
- Policijā (pēc pieprasījuma).

Klienta, kā datu subjekta tiesības

Iepriekš sazinoties ar Dr. Kadiša Vēnu klīnika, klientam ir tiesības:
- Pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi.
- Iebilst savu personas datu apstrādei, ja apstrāde ir balstīta uz leģitīmajām interesēm, tai skaitā iebilst pret personas datu profilēšanu.
- Prasīt savu personas datu dzēšanu, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu un Klients ir atsaucis savu piekrišanu. Šīs tiesības nav spēkā, ja Personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti, arī pamatojoties uz citu tiesisku pamatu, piemēram, līgumu vai no attiecīgiem normatīvajiem aktiem izrietošajiem pienākumiem, vai to saglabāšanu nosaka spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
- Saņemt informāciju, vai Dr.Kadiša Vēnu klīnika apstrādā Klienta personas datus un, ja apstrādā, tad arī piekļūt tiem.
- Saņemt savus personas datus, ko Klients ir sniedzis Dr.Kadiša Vēnu klīnika un kas tiek apstrādāti uz piekrišanas un līguma izpildes pamata rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība).
- Atsaukt savu piekrišanu savu Personas datu Apstrādei.
- Netikt pakļautam pilnībā automatizētai lēmumu pieņemšanai, tai skaitā profilēšanai, ja šādai lēmumu pieņemšanai ir tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē Klientu.
- Iesniegt sūdzības par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja Klients uzskata, ka viņa personas datu apstrāde pārkāpj viņa tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

Datu glabāšanas ilgums

Personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams apstrādes mērķa izpildei. Glabāšanas periods var būt pamatots ar līgumu ar Klientu, Dr.Kadiša Vēnu klīnika leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem (piemēram, likumiem par grāmatvedību, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu, noilgumu, civiltiesībām u.tml.).

Trešo pušu pakalpojumi

Dr.Kadiša Vēnu klīnika atbild par Jūsu datu vākšanas, izmantošanas, izpaušanas vai drošības vai citām darbībām tikai tajos gadījumos, kad mēs esam Jūsu datu pārzinis. Tajos gadījumos, kad dati tiek izmantoti, lai saņemtu trešo pušu pakalpojumus, informāciju par šādām darbībām sniedz attiecīgais datu pārzinis.

Sīkdatnes

- Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Klienta ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā telefonā un tml.), apmeklējot Dr.Kadiša Vēnu klīnika interneta vietnes. Sīkdatnes “atceras” lietotāja pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo Dr.Kadiša Vēnu klīnikas mājaslapas vietnes lietošanas ērtumu.
- Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti kopējie lietotāju paradumi un vietnes lietošanas vēsture, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.
- Ja Klients nevēlas atļaut izmantot sīkdatnes, Klients var to izdarīt savas pārlūkprogrammas uzstādījumos, tomēr tādā gadījumā vietnes lietošana var būt būtiski traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama savas ierīces pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.
- Dr.Kadiša Vēnu klīnika uzturētās vietnes izmanto funkcionālās, analītiskās, reklāmas un obligātās sīkdatnes.

Datu apstrāde tiešsaistes pakalpojumos

Dr. Kadiša Vēnu klīnika tiešsaistes vietnē www.drkadiss.lv vāc datus par vietnes apmeklētājiem, lai
- Noskaidrotu, cik noderīga ir tīmekļa vietne
- Uzlabotu tīmekļa vietnes darbību un piedāvātos pakalpojumus, kā arī reklāmas piedāvājumus
Kā Dr.Kadiša klīnika vāc un izmanto datus:
- Ja jūs piesakāties uz procedūru caur tiešsaistes formu, tiek ievākti dati, kas ievadīti pieteikuma formā
- Ja Jūs zvanāt uz klīniku, lai pieteiktos izmeklējumam vai procedūrai ( vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, informācija par vizītes laiku). Dati tiek izmantoti, lai pieteiktos vizītei vai procedūrai.

Profilēšana

Dr.Kadiša Vēnu klīnika var izmantot tīmekļa vietnes apmeklējumu statistikas datus, lai analizētu tās apmeklētāju tendences un demogrāfiskās pazīmes, bet nepiešķirot katram apmeklētājam individualizētu profilu.

Trešās personas, kas varat piekļūt Jūsu datiem

Jūsu datiem var piekļūt Dr.Kadiša Vēnu klīnikas sadarbības partneri, kas sniedz šādus pakalpojumus:
• mārketinga un reklāmas pakalpojumus,
• preču piegādes pakalpojumus,
• informācijas tehnoloģiju pakalpojumus, kas nepieciešami Dr.Kadiša Vēnu klīnikas sistēmu uzturēšanai.

Dr.Kadiša Vēnu klīnikas sadarbības partneri piekļūst Jūsu datiem tikai tiktāl, cik tas ir nepieciešams, lai Jūs varētu saņemt klīnikas sniegtos pakalpojumus. Klīnika neveido privātu profilizēšanu, ievācot datus.

Lai sazinātos par Privātuma politiku vai izmantotu kādas no individuālajām tiesībām, aicinām rakstīt uz e-pasta adresi: info@drkadiss.lv

Šī vietne izmanto sīkdatnes.
Sīkdatnes vāc informāciju par vietnes
apmeklējumiem, palīdz uzlabot vietnes
darbību un piedāvā aktuālu saturu un reklāmas.